Vad säger lagen om minsta mönsterdjup?

Vinterdäck – minimum 3.0 mm (sommartid 1.6 mm)
Sommardäck – minimum 1.6 mm (vintertid 3.0 mm)

Förutom att det är olagligt att köra på däck som har ett lägre mönsterdjup än vad som angivits ovan, så är det också mycket farligt att göra det. Vi på Nya Däckcentralen tycker att man bör överväga utbyte av sina däck redan tidigare. Redan vid 3.5 mm mönsterdjup har ett däcks motstånd mot vatten/slaskplaning försämrats så mycket att risken för vatten/slaskplaning är mycket stor.

 
Tillbaka till Nya Däckcentralen Informerar

Senast uppdaterad: 2004-04-14