Vad ska jag ha för lufttryck i mina däck?

Det är viktigt att köra med rätt tryck.
I första hand ska du följa rekommendationerna som finns i bilens instruktionsbok. Där finns rekommendationer på olika tryck, beroende på hur mycket last du ska ha, eller hur fort du tänker köra. Vår erfarenhet är att du bör använda ett tryck som ligger nära det högst rekommenderade trycket, oavsett last och hastighet. Gör du det får du däck som håller många mil.

Vad händer om jag har för lågt lufttryck i mina däck?
Snabbare slitage.
Om man kör med endast 80 % av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med 20 %. Kör man med endast 70 % av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd minska med upp till 50%. Ett felaktigt lufttryck har en negativ effekt på dina däck, din ekonomi och på miljön.

Olycksrisken ökar.
Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck försämra bilens väghållning så mycket att man kan råka ut för en allvarlig olycka. Med rätt tryck i däcken är det avsevärt lättare att häva en sladd, eller räta upp bilen efter en undanmanöver.

Försämrad bränsleekonomi.
Om man kör med 80 % av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka
3 %. För en normalbilist innebär det en extra kostnad på ca: 500:- om året. Om alla körde med rätt lufttryck skulle också utsläppen minska som anses vara en bidragande orsak till växthuseffekten.

Högprestanda / lågprofildäck.
Vår erfarenhet är att dessa däck kräver ett högre däckstryck än standarddäck. Här bör man absolut använda det av bilfabrikanten högsta rekommenderade tryck, eller t.o.m. ett par hekto högre. För att du ska kunna få ut de prestanda dessa däck har krävs helt enkelt ett högt däckstryck. Generellt kan man säga att ju hårdare du kör, desto högre däckstryck ska du ha. Är du osäker vad just du ska för däckstryck på din bil, kontakta oss på Nya Däckcentralen så ska vi hjälpa dig.

 
Tillbaka till Nya Däckcentralen Informerar

Senast uppdaterad: 2004-04-13