Lagar och regler

Regler för EU-typgodkänd personbil (nyare bilar)

Bilar av årsmodell 1993 eller senare kan vara typgodkända enligt EU-direktiv. Under 1996 ökade antalet och fr.o.m. 1997 omfattas flertalet nya bilmodeller av de skärpta reglerna. Från och med årsskiftet 1997/1998 skall alla nya bilar vara typgodkända enligt EU: s direktiv.

Däck och fälgar till personbil som är godkänd enligt EU: s helfordonsdirektiv (anges med koden T14A i registreringsbeviset) skall uppfylla kraven i direktiv 92/23/EEG avseende montering av däck, vilket innebär bland annat att:

• Däcken skall vara typgodkända enligt direktiv 92/23/EEG (e-märkta) eller
   ECE-reglemente 30 (E-märkta).
• Regummerade däck skall vara typgodkända enligt ECE-reglemente 108 (E-märkta).
• Däcken skall ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna
   axelbelastning.
• Däcken skall ha en hastighetsklass som klarar med bilens högsta konstruktiva
   hastighet, med undantag för vinterdäck som får vara dimensionerade för en högsta
   hastighet av minst 160 km/h (hastighetsbeteckning Q).

Vid utbyte av däck och fälgar är följande däck- och fälgstorlekar tillåtna att användas utan registreringsbesiktning av bilen:

• Däck och fälgar som finns i helfordonsgodkännandet.
• Andra däckdimensioner med en storlek som ligger inom de minsta respektive största
   angivna alternativen i helfordonsgodkännandet.
• Ytterligare storlekar som fordonstillverkaren anger och tar ansvar för.

Bilägare rekommenderas att vända sig till sin importör eller tillverkare för information om vilka däck- och fälgstorlekar som är godkända, men inte anges i registreringsbeviset, eller de storlekar som är tillåtna eftersom fordonstillverkaren tagit ansvar för att bilen fortfarande uppfyller grundkraven i helfordonsgodkännandet.

 

Regler för nationellt godkänd personbil (äldre bilar)

De flesta bilar av årsmodell 1996 eller tidigare är nationellt godkända. (Och även vissa av årsmodell 1997.) Däck till nationellt godkänd bil (typ- eller registreringsbesiktad) skall uppfylla bland annat följande krav:

• Däcken skall ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna
   axelbelastning.
• Däck till personbil skall vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst
   180 km/h (hastighetsbeteckning S), med undantag för vinterdäck som får vara
   dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/h (hast. beteckning Q).

• Däck och fälgar skall ha fri rörlighet i hjulhuset med hänsyn till hjulupphängning och
   styrning.
• Däck får användas utan registreringsbesiktning av bilen om dimensionen inte avviker
   med mer än ± 5 % från originaldäckets rullningsomkrets.

 
Tillbaka till Nya Däckcentralen Informerar

Senast uppdaterad: 2004-03-28